งานศิลปหัตถกรรม การศึกษาและวัฒนธรรม
* มหาสารคาม *

Menu
ตารางการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

กิจกรรม ประเภท วัน เวลา สถานที่จัดการแข่งขันวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 ปี 2554

สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 15 เขต
?????????
ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดมหาสารคาม

 

?กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย?(เปลี่ยนแปลงห้องและเวลาแข่งขัน 16-12-2554 16.00 น.)

????????เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เพิ่มเติม)?(16-12-2554 15.45 น.)

????????บทอาขยาน?(16-12-2554 22.00 น.)

?กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

?กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์?(08-12-2554 19.00 น.)

?กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม?(07-12-2554 09.30 น.)

????????ลำดับที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ?(16-12-2554 15.30 น.)

?กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

????????ลำดับที่การแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-3?(15-12-2554 16.00 น.)

?กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ?(08-12-2554 10.15 น.)

????????เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (เพิ่มเติม)
?????????????? – ไม่มีการปั้มหรือพิมพ์ลายในชิ้นงาน?(16-12-2554 16.00 น.)
????????เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด (เพิ่มเติม)
?????????????? -?ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และเป็นวัสดุที่แห้งแล้ว??(23-12-2554 13.00 น.)

?กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

????????สาระการงานอาชีพ

????????สาระคอมพิวเตอร์?(28-11-2554 11.45 น.)

?กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

????????กำหนดการแข่งขันกิจกรรมละครสั้นภาษาอังกฤษ

????????การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-3?สมัครเข้าแข่งขันโดยตรงกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1?สถานที่แข่งขัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร 15 ชั้น ห้อง 151002-151104 วันที่ 27-ธ.ค.-54 เวลา 13.00-16.30 น.?

?กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน??(เปลี่ยนแปลงวันแข่งขัน 09-12-2554 17.00 น.)

????????ลำดับที่การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน?(09-12-2554 20.30 น.)

?กิจกรรมท้องถิ่น?(07-12-2554 09.30 น.)

????????ลำดับที่การแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น?(07-12-2554 22.00 น.)

?การศึกษาพิเศษ/กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม??(ใช้ตารางแข่งขันร่วมกับ สพป.)

หมายเหตุ
???????? ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่แข่งขันบางกิจกรรม ขอผู้เยี่ยมชมทุกๆ ท่านใช้ข้อมูลตามประกาศ ณ เว็บไซต์แห่งนี้เป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลตารางการแข่งขันบางรายการ ในระบบ “ลงทะเบียนและรายงานผล ระดับมัธยมศึกษา” (http://data.esan-sed26.net/regis/) ไม่ตรงกันกับที่ประกาศนั้น ขณะนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลที่ประกาศบนเว็บไซต์แห่งนี้?จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ?ขอบคุณครับ (10 ธันวาคม 2554 19.00 น.)